Menu

ENGINYERIA

  • Programació i posta en marxa d’aplicacions industrials d’automatitació i control de processos.

  • Desenvolupament d’aplicacions avançades amb tecnologia Motion Control i Servomotors.
Aplicacions Motion amb SIEMENS SIMOTION
Aplicacions Motion amb SIEMENS s7 1500-T MOTION CONTROLLER
Aplicacions amb SERVOMOTORS

  • Diseny i realizació de esquemes elèctrics.
ESQUEMES I PROJECTE ELÈCTRIC

  • Reconversió i actualització de maquinaria.
Reconversió de de maquinaria amb electrònica obsoleta

  • Disseny, mecanització i cablejat d’armaris elèctrics.
ARMARIS ELÈCTRICS

  • Robotització de processos.

IoT: Visualització de processos industrials al CLOUD

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES